Videos

      Urs Romer      Künstlerporträt              https://www.youtube.com/watch?v=gz_8i0HQlgw
https://www.youtube.com/watch?v=eOqaSs8sbek  (Schulterblick - Winter in der Schweiz)
https://www.youtube.com/watch?v=o0ggEdcQkVY&t=6s (Schulterblick - Winter im Südtirol)
https://www.youtube.com/watch?v=vGEj_scCKnE (Schulterblick Schweizerdorf im Winter)
https://www.youtube.com/watch?v=vksDVXWvepM  (Winterzeit neu - modernes lockeres Aquarell)
https://www.youtube.com/watch?v=VFHcJJOLzMQ (Herbst am Fluss - Speedpainting)  Schulterblick
https://www.youtube.com/watch?v=l6Lo_RY3gS4 (Granada, Andalusien) Schulterblick
https://www.youtube.com/watch?v=7aJUGYGicZg&t=56s (Herbst am Weiher)  Schulterblick